RadiForce RS110

צג LCD צבעוני 1 מגה-פיקסל בגודל 48 ס"מ (19")

 

צג צבעוני 1 מגה-פיקסל שהנו אידאלי לצפייה בתמונות MRI, סי.טי ו-DSA (אנגיוגרפיה בחיסור דיגיטלי) בתחנת עבודה PACS מבוזרת או במסוף מודליות.

 

 

 

 

 

 

דיוק אבחוני באמצעות כיול בהתאם לתקן DICOM Part 14

כדי להבטיח את הגוונים המדויקים והעקביים ביותר, EIZO מודדת בזהירות וקובעת כל גוון אפור בקו הייצור כדי לייצר צג התואם לתקן DICOM Part 14.

 

תוכנת שירות לכוונון ToneCurve

תוכנת השירות לכוונון ToneCurve משתמשת בטבלאות החיפוש (LUT) 10-סיביות של הצג כדי להתאים את גוני האפור והצבע לערכים הרצויים.

הזינו ערכים לטבלה או הפעילו מניפולציה על נקודות בקרה בגרף (מספר נקודות הבקרה ניתן לבחירה על-ידי המשתמש – 3, 5, 9, 16, 24, 33 או 256).

 

 

זוויות צפייה רחבות עבור שימוש על-ידי מספר חברי צוות

זוויות צפייה רחבות עם שינוי צבע מינימלי בעת צפייה מהצד.

 

מעמד ורסטילי לתפעול משופר

המעמד הוורסטילי ביותר של EIZO מציע הטיה, סיבוב וטווח כוונון גובה נרחב המאפשרים לכם להשתמש בו בנוחות מקסימלית.

 

תאימות לתקנים רפואיים

הצג תואם לתקנים הרפואיים ולתקני הבטיחות והתאימות האלקטרומגנטית (EMC) המחמירים ביותר.

 

אחריות עם בטיחות וביטחון

EIZO ומפיציה המורשים מציעים חמש שנות אחריות מוגבלת.

 

כיול בהתאם לתקן DICOM Part 14

ניתן לבצע כיול פשוט בהתאם לתקן DICOM Part 14 באמצעות תוכנת בקרת האיכותRadiCS LE הכלולה, כדי לתקן את הבהירות וגוני האפור של הצג וכך להבטיח את הגוונים המדויקים והעקביים ביותר האפשריים לאורך זמן.

 

מצב צפייה ניתן לבחירה עבור צפייה אופטימלית

פונקציית CAL Switch הניתנת לבחירה באמצעות הלחצנים בחזית הצג מאפשרת מצבי דימות מגוונים של מודליות שונה כגון תמונות רדיוגרפיה ממוחשבת (CR), סי.טי ואנדוסקופיה. בנוסף, פונקציית CAL Switch מאפשרת גם להחיל הגדרות אוטומטיות.

 

ייצוב בהירות מהיר לצפייה מיידית

פונקציית תיקון הסחיפה הקניינית של EIZO מייצבת במהירות את רמת הבהירות בעת הפעלת הצג או חידוש פעולתו. בנוסף, חיישן מודד את בהירות התאורה האחורית ומפצה על הפרשי בהירות הנגרמים על-ידי טמפרטורת הסביבה ומעבר הזמן.

 

יציבות בהירות מובטחת במסגרת תקופת השימוש

הביטחון של EIZO באיכות מוצריה מתרחב ליציבות הבהירות המכוסה גם בתקופת השימוש המצוינת בתעודת האחריות.

 

RadiForce