RadiForce MX191

צג LCD צבעוני 1 מגה-פיקסל בגודל 48 ס"מ (19")

 

תאימות לכיול בתקן DICOM Part 14 צג19" בעל מסגרת דקה זה מצטיין ביחס עלות/ביצועים גבוה ומהווה פתרון התקנה קומפקטי בנפח גבוה בסביבות מוגבלות במקום

QC Software & Tools Accessories

 

 

 

 

 

תואם לתקן DICOM Part 14

כדי להבטיח את הגוונים המדויקים והעקביים ביותר, EIZO מודדת בזהירות וקובעת כל גוון אפור בקו הייצור כדי לייצר צג התואם לתקן DICOM Part 14.

תאימות לכיול בתקן DICOM Part 14

פונקציית תיקון הסחיפה הקניינית של EIZO מייצבת במהירות את רמת הבהירות בעת הפעלת הצג או חידוש פעולתו. בנוסף, חיישן מודד את בהירות התאורה האחורית ומפצה על הפרשי בהירות הנגרמים על-ידי טמפרטורת הסביבה ומעבר הזמן.

חלוקה שימושית למחיצות עבור סביבות צג יחיד או מרובות צגים

ScreenSlicer של EIZO היא תוכנה המאפשרת לנצל ביעילות את כל שטח המסך באמצעות חלוקתו למחיצות. ניתן להתאים ולשחרר בקלות מספר חלונות באזורים המחולקים בסביבות צג יחיד או מרובות צגים עבור שימוש נוח.

פונקציית Backlight Saver באמצעות שימוש ביישום להצגת תמונות

כשמפעילים את פונקציית Backlight Saver באמצעות שימוש ביישום להצגת תמונות, התאורה האחורית של הצג נדלקת עם הפעלת היישום ונכבית עם הפסקת השימוש בו.

תאימות לתקנים רפואיים

צגי EIZO תואמים לתקנים הרפואיים ולתקני הבטיחות והתאימות האלקטרומגנטית (EMC) המחמירים ביותר.

כיול פשוט בהתאם לתקן DICOM Part 14

תוכנת בקרת האיכות RadiCS LE הכלולה משתמשת בחיישן התאורה האחורית של הצג כדי לבצע כיול פשוט בהתאם לתקן DICOM Part 14 וכך לתקן את הבהירות וגוני האפור של הצג. פונקציה זו מפחיתה משמעותית את הזמן והמאמץ הדרושים לניהול הצג.

מצב צפייה ניתן לבחירה עבור צפייה אופטימלית

פונקציית CAL Switch הניתנת לבחירה באמצעות הלחצנים בחזית הצג מאפשרת מצבי כיול מגוונים של מודליות שונה כגון תמונות רדיוגרפיה ממוחשבת (CR), סי.טי ואנדוסקופיה. בנוסף, פונקציית CAL Switch מאפשרת גם להחיל הגדרות אוטומטיות.

פונקציית Backlight Saver באמצעות שימוש ביישום להצגת תמונות

כשתוכנת ScreenManager Pro for Medical מותקנת, פונקציית Backlight Saver מכבה את התאורה האחורית של הצג כששומר המסך מופעל, ומדליקה אותה שוב כשהמחשב יוצא ממנו. פונקציה זו מסייע להפחית את צריכת החשמל כשמשתמשים בצג לפרק זמן ממושך.

עיצוב ארגונומי לתפעול משופר ולהפחתת העייפות

המעמד המתכוונן הניתן להגבהה, לסיבוב ולהטיה מאפשר גמישות נוספת ונוחות צפייה.

 

5 שנות אחריות

EIZO ומפיציה המורשים מציעים חמש שנות אחריות מוגבלת.

הירידה ברמת הבהירות אינה מכוסה.

RadiForce